Gratis forsamtale

En nettside kan aldri gi alle svarene du trenger. Til det er livet altfor komplisert og unikt. De aller fleste opplever det vanskelig å ta kontakt med noen for første gang.

En kort samtale på 20 minutter kan gi noen avklaringer og gjøre ting litt tydeligere for deg. Det er ikke en terapisamtale, men en mulighet til å bli tryggere på om dette er det riktige for deg, her og nå. Det kan også være nyttig å ha hørt den andres stemme for å få et litt tydeligere bilde. Mellommenneskelig “kjemi” er viktig i terapi.

Er det jeg strever med egentlig noe å bry seg om? Jeg får sikkert bare beskjed om å skjerpe meg, eller at det er sånn livet er for alle…”

Frykten for å bli avvist, latterliggjort eller sett på som “pyse” holder mange tilbake fra å ta kontakt. Men om du opplever noe som et problem i ditt liv, er det nok. Det du strever med vil ikke bli bagatellisert, bortforklart eller avvist. Enten det du strever med hører inn i en av de store kategoriene som angst, depresjon eller traumer, eller det er en sorg, en skilsmisse eller en livskrise, eller om det er noe mer diffust som er ditt tema nå, så kan en slik kort prat være et godt sted å starte.