Hva er samtaleterapi?

Alle har en psykisk helse. Å ta deg selv på alvor er det viktigste du gjør i livet ditt.

Det kan være mange ulike grunner til å føle behov for noen å snakke med. Det kan være depresjon, angst, en skilsmisse du står midt oppe i, en sorg du har opplevd, eller et traume du ikke blir ferdig med. Alle trenger en de kan stole på, en de vet ikke sier ting videre og som ikke er del av hverdagslivet. I takt med det økte presset i samfunnet har det å sette av tid til egne refleksjoner blitt stadig mer populært og alminnelig.

Hva trenger du å snakke om? Konflikter eller press på jobben, utfordringer i samlivet eller med familien, lavt selvbilde, en utfordrende helsesituasjon for deg eller noen som står deg nær, sorg, tap eller andre påkjenninger i livet kan være grunner til å trenge hjelp med å finne en vei videre.

Å oppsøke en å snakke med, som kan lytte og hjelpe deg videre kan være noe av det viktigste du gjør for deg selv. Gjennom samtaler får du nye “verktøy” til å håndtere dine utfordringer på nye måter.

Plagene kan også være mindre konkrete, med for eksempel uro, nedstemthet eller depressive følelser som man ikke helt vet hvor kommer fra. Å være i en slik tilstand er vondt, og mange bebreider seg selv for at de ikke klarer å ta seg sammen.

“Hvorfor kan jeg ikke bare ta meg sammen?”

“Hvorfor føler jeg meg så ensom?”

“Hvorfor har det blitt så vanskelig å kjenne glede?

“Er det noe galt med meg?”

Gjennom samtaler finner vi ut hva du trenger å ha fokus på. Din opplevelse og dine behov står i sentrum.

Livet kan være vanskelig å leve for alle, og årsakene kan være mange. Det kreves mye på mange områder, og kravene påvirker oss, enten vi ønsker det eller ikke. Hvem er du midt oppe i alle kravene og forventningene? Og hvordan kan du møte kravene på en god måte? Dette er noe av det vi kan finne ut av sammen.

Plagene kan komme fra «ingensteds», uten noen opplagt forklaring. Det gjør det enda vanskeligere å akseptere at de er der, og mer krevende å oppsøke hjelp. Både forskning og erfaring viser at om du våger å ta din egen opplevelse på alvor, er veien ut av plagene kortere enn om du bruker kreftene på å benekte og “dekke over” hvordan du faktisk har det. Sammen kan vi sortere og komme fram til en forståelse av det som skjer, og finne en vei videre.

Alle har en psykisk helse. Å ta vare på den er like naturlig som å ta vare på den fysiske helsen. Det har vært mange tabuer forbundet med å gå til psykolog eller psykoterapeut. Men heldigvis er dette nå i endring. Å oppsøke hjelp for psykiske plager blir nå sett på som både modig og modent. Stadig flere velger også å være åpne om at de har eller har hatt psykiske plager. Hva du velger er opp til deg. Alle samtaler skjer under en juridisk taushetsplikt. Du kan være trygg på at det som sies i rommet forblir i rommet.

Samtaleterapi

Du har kanskje et bilde av hva det er å gå i terapi? I tv-serier og filmer   ser vi ofte terapitimer, og det har heldigvis bidratt til å gjøre det mindre mystisk. Men hva skjer egentlig i en samtaletime?
Den første timen – hva trenger du?

Den første timen brukes ofte på å bli kjent – terapi handler mye om å kjenne trygghet og fortrolighet, og det er veldig ulikt hvor lang tid det tar. Uansett er den første timen satt av til å høre hvem du er, og hvorfor du har kommet hit. Litt avhengig av hva utgangspunktet er, kan vi begynne å jobbe med enkelte ting, som perspektivet på det som har hendt, eller forholdet til egne følelser. En viktig ting i den første timen er å komme fram til en formulering av hva du opplever som vanskelig, og hva du ønsker å oppnå.

En vanlig måte å formulere dette på er «jeg vil bli den jeg var før». Men hvem var det egentlig? Og hvordan har du kommet dit du er nå? Hva har hendt? Hva er det i deg som har endret seg? Og er det mulig å bli slik du var før, når ting i og rundt deg har forandret seg? Kanskje vi kan snakke om hvordan har du lyst til å håndtere livet ditt slik det er nå?

Terapitimen

«Jeg trodde ikke det skulle gjøre så stor forskjell bare å snakke om det» er det mange som sier. Å snakke med en nøytral person som virkelig vil høre har ofte en overraskende stor effekt i seg selv. Mennesker trenger mennesker, og det skjer ofte noe nesten magisk i slike øyeblikk.

Andre ganger kommer ordene mer «fra hodet», man er frakoblet. Man snakker og snakker om det vanskelige i det uendelige, men opplever ikke noen forandring. Da er det nødvendig å jobbe med å få kontakt med kropp og følelser for å komme videre. Både i depresjonsbehandling og  traumebehandling er det viktig å få tak i mer enn ordene og komme i kontakt med hva det egentlige problemet er.

Noen trenger hjelp med å stoppe opp, ta en pause fra ordene og ta seg tid til sin egen opplevelse og gi seg selv plass til å fortelle og bli lyttet til.

Andre ganger igjen er det perspektivet på deg selv, eller det som hendte som er tema. Kanskje det er en åpning for nye måter å se det på? Å jobbe med angst eller uro handler ofte om å skifte perspektiv. Må det faktisk være slik at angsten skal styre livet? Er tankene om sykdom farlige? Stemmer det at ingen er interessert i å være sammen med deg? Angstbehandling handler ofte nettopp om konkrete grep for å leve livet på en litt annen måte enn før.

Uansett tema er det viktig at du opplever at vi jobber sammen som et team, og at du opplever å bli respektert for din opplevelse.

Å jobbe med seg selv

Hva forbinder du med «å jobbe med seg selv»? Å jobbe terapeutisk kan sammenlignes med å gå til en treningsveileder eller fysioterapeut på et treningssenter. Du forteller hvor mye fysisk aktiv du er, hva du pleier å gjøre og hva du vil oppnå, f eks unngå betennelser i nakke/skuldre eller løpe Ringeriksmaraton. Treningsveilederen ser på hva du kan, og hva du må bli bedre på, og sammen setter dere opp noen øvelser som skal gi resultater. Så er det opp til deg å gjennomføre dette, utfordre seg selv selv om du kan bli sliten og svett, og så er veilederen der innimellom og gir deg tilbakemeldinger.

I terapi handler det å jobbe med seg selv også om å formulere et problem og se hva som skal gjøres annerledes. Det kan være ting som ser små ut, men som gir stor effekt over tid. F eks kan det være å åpne seg mer for andre, sette av tid til meditasjon eller å øve på å gjøre ting som angsten har hindret deg i. Du bestemmer selv farten, men hvor mye du – ut i fra din situasjon – utfordrer deg, har betydning for progresjonen. På samme måte som med trening på en tredemølle kan det være litt ubehagelig, og du kan bli litt svett, men det gir resultater! Det er, når alt kommer til alt, bare du som kan endre deg. Men vi kan gå veien sammen.