Kvalifikasjoner

 Ingunn Fossaas er psykiatrisk sykepleier med mastergrad innen virkningsmekanismene bak depresjon. Hun har 10 års erfaring fra Modum Bad, både med arbeid med fastlåste reaksjoner etter traumer ved Avdeling for Traumebehandling og med behandling av sorg og langvarige, vanskelige depresjoner ved Avdeling for depressive lidelser, samt erfaring som behandler ved Avdeling for rus og avhengighet, Tyrifjord.

Min teoriforankring er innenfor Korttidsdynamisk psykoterapi. Dette er en anerkjent og effektiv terapiform som åpner for å forstå dine utfordringer i lys av de erfaringene du har med deg. Dine reaksjoner og dine følelser i øyeblikket står i sentrum. Følelsene er en viktig informasjonskilde. De forteller ikke fasiten om hendelser, men gir viktig informasjon om din opplevelse av det som hender eller har hendt. 

Følelsene våre er de viktigste drivkreftene i livet. Samtidig viser solid forskning at endringer i følelser kan føre til raske og varige endringer i livet. Tenk bare på hvordan verden forandrer seg når man opplever en forelskelse, oppdager urettferdighet eller plutselig føler at noe er nytteløst. På samme måte kan kontakt med avstengte følelser forandre hvordan du ser på både tidligere hendelser og på livet her og nå. Avstengte følelser kan vise seg i kroppslige symptomer som stiv eller stram nakke, vond rygg, magesmerter eller andre plager.