Det hjelper å snakke om det

Alle kan trenge hjelp i løpet av livet! Enten det gjelder depresjon, stress, angst, utbrenthet, skilsmisse, sorg over en du har mistet eller noe helt annet.

Med over 14 års erfaring fra behandling av langvarige og vanskelige psykiske plager, traumer, sorg og depresjon har jeg lang erfaring med samtaleterapi, og ønsker å tilby hjelp av høy kvalitet til en fornuftig pris.

Stadig flere får øynene opp for hvor viktig det er å ha en ekstern person å dele tanker og følelser med i en hektisk hverdag. Å ha en å snakke med og jobbe sammen med om de viktige temaene i livet kan ha stor betydning for din livskvalitet og for valgene du tar. Les mer om samtaleterapi her.

Uansett hvilke utfordringer du har eller hvilke plager du kjenner på, vil din opplevelse  stå i sentrum og være sentral for hvordan vi legger opp samtalene våre. Du behøver ingen  henvisning, diagnose eller bekreftelse fra andre på at dette er viktig for deg. At du ønsker en samtalepartner for de viktige temaene i livet ditt, er nok. Alle samtaler er selvsagt 100% konfidensielle.

Alle har en psykisk helse, og alle kan trenge hjelp i perioder i livet. Både erfaring og forskning viser at profesjon ikke nødvendigvis er det viktigste for å få god og riktig hjelp. At du opplever at det er en “match” og at du blir forstått er viktigere enn om den du snakker med er psykolog, psykiater eller psykiatrisk sykepleier.

Som Søren Kierkegaard skriver: “Skal man lykkes i å føre et menneske til et bestemt sted, må man først og fremst passe på å finne ham der han er, og begynne der.” Fokus i samtaleterapien er derfor først å forstå ditt problem eller din situasjon, slik du ser den og opplever den. Deretter kan vi sammen finne veien videre. Dessverre er det mange eksempler på at dette har vært glemt eller oversett i psykiatrien, og mange har opplevd å bli fremmedgjort eller ikke forstått. At du opplever å bli forstått er utrolig viktig for meg!